1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Анемија трудници

Во периодот од 2009-2010 год. направени се клинички испитувања за дејството на медтартуф врз трудници и притоа не се забележани нус појави како алергии и тегоби.

Во приватната ординација на Д-р Синадиновски во Велес  третирани се 9 трудници со медтартуф.  Кај сите  е забележано зголемување на хемоглобинот за 15%. Заклучокот и коментарот на Д-р Синадиновски, кој го водеше испитувањето е следниот:

  1. Видливо е дека кај ниедна пациентка нема опаѓање на крвната слика т.е на хемоглобинот туку покачување.
  2. Кај ниедна пациентка не се појавија тегоби или несакани реакции ( кои често се среќаваат при земање на лекови за антианемична  терапија со Fe)

Од  добиените резултати видливо е дека бенифитот од користењето на медтартуф е повеќекратен без нус појави кои се среќаваат кај сите др третмани. Истиот е природен, еколошки и лесно достапен.

Зошто МЕДТАРТУФ?

МЕДТАРТУФ е есенцијална храна (превентива) која што со научни аргументи ја препорачува современата медицина.

Истражувања

Иновативната природа на медтартуф ни наложува постојано да вршиме анализи и да ги испитуваме неговите можности.

Контактирајте не

ул. 518, бр. 1/2, П.Ф. 30
1000 Скопје, Македонија
телефон: +389 2 3119 613
contact@kendy.com.mk

МЕДТАРТУФ

Видео

МЕДТАРТУФ . HONEYTRUFFLE

Брошура

Брошура

Сертификати/Награди

sertifikati