1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Протеински фракции

Застапеност на слободни амино киселини во анализираните примероци на мед и тартуф утврдена на автоматски амино анализатот Biochrom 30

 
Медтартуф
шумски мед 1
Медтартуф
шумски мед 2
Тартуф црн дел
Анализа после
1 екстракција
Тартуф тврд дел
Анализа после
5 екстрации
Бел тартуф
Природен мед
Amino kiselina
%
mg/100g
%
mg/100g
%
mg/100g
%
mg/100g
%
mg/100g
%
mg/100g
Prolin
42.2
57.99
19
43.98
2.86
9
2.28
16
2.61
10.82
51.1
15.3
Hidroksi-prolin
0.19
0.29
0.23
0.6
0
0
0
0
0.008
0.39
6.96
15.3
Asparaginska kiselina
5.72
9.08
10.6
28.41
4.15
15
1.61
13
3.25
15.55
5.14
1.84
Treonin
1.37
1.95
2.19
5.24
6.9
23
7.01
49
2.05
8.77
1.09
0.35
Serin
1.74
2.18
2.94
6.21
4.55
13
4.09
25
0.51
1.91
1.35
0.38
Asparagin
8.48
13.36
17.1
45.25
0.8
3
3.9
31
2.35
11.18
6.65
2.37
Glutaminska kiselina
8.32
14.59
15.8
46.58
9.77
40
6
52
10.15
53.63
6.54
2.6
Glutamin
5.48
9.54
4.74
13.91
6.55
26
7.62
66
4.51
23.7
2.49
0.98
Glicin
1.16
1.04
1.34
2.02
11.2
23
11.68
52
6.57
17.73
0.73
0.15
Alanin
3.95
4.19
4.69
8.38
30
74
41.09
217
33.5
107.23
3.27
0.79
Valin
0.74
1.03
1.11
2.61
8.45
27
7.55
52
4.28
18.03
0.36
0.11
Cistin
0.27
0.77
0.5
2.42
0.07
0
0.05
1
0.21
1.83
0.31
0.2
Metionin
0
0
0.05
0.15
0.67
3
0.1
1
1.39
7.46
0
0
Izoleucin
0.28
0.44
0.47
1.25
2.93
11
2.03
16
2.4
11.34
0.21
0.07
Leucin
0.27
0.42
0.37
0.97
3.07
11
1.01
8
3.46
16.3
0.16
0.06
Tirozin
0.96
2.08
0.37
1.35
1.11
6
0.44
5
1.48
9.64
0.78
0.38
beta-alanin
8.57
9.1
7.37
13.18
0.34
1
0
0
0.62
1.98
6.28
1.51
Fenilalanin
3.98
7.84
0.82
2.73
2.22
10
0.93
9
2.89
17.18
2.91
1.3
Etanolamin
4.36
7.34
7.43
21.08
1.5
6
0.35
3
3.07
15.59
3.01
1.15
Lizin
0.66
1.15
0.64
1.88
0.39
2
0.91
8
4.63
24.33
0.26
0.1
Histidin
0.08
0.15
0.08
0.26
1.13
5
1.33
12
1.56
8.69
0.05
0.02
Triptofan
0
0
0.22
0.92
0
0
0
0
0.31
2.29
0
0
Arginin
1.26
2.61
1.99
6.95
1.33
6
0
0
8.1
50.69
0.52
0.24
Total
100
147.15
100
256.35
100
370
100
636
100
436.23
100
32.36

Зошто МЕДТАРТУФ?

МЕДТАРТУФ е есенцијална храна (превентива) која што со научни аргументи ја препорачува современата медицина.

Истражувања

Иновативната природа на медтартуф ни наложува постојано да вршиме анализи и да ги испитуваме неговите можности.

Контактирајте не

ул. 518, бр. 1/2, П.Ф. 30
1000 Скопје, Македонија
телефон: +389 2 3119 613
contact@kendy.com.mk

МЕДТАРТУФ

Видео

МЕДТАРТУФ . HONEYTRUFFLE

Брошура

Брошура

Сертификати/Награди

sertifikati